HR-lösningar

Över hela världen

Orange-Line

FM Nyheter

WMF 2019: Ten Key Recommendations

  #WMF2019 has brought up different topics useful to the manufacturing sector. The conclusion of the Forum leaves us with ten interesting Recommendations. These inputs aim at working towards creating an educated and skilled manufacturing workforce now and in the future. Here the first five Key Recommendations: 1. Create a manufacturing market with a life - long learning mind - set: it aims at creating a workforce that proactively seeks...

GEC #8 Hvordan skape mangfold i kandidatutvalget?

Author: Ida Brynildsen – Scandinavia FMA GEC Representative Vi vet alle i dag at mangfold på arbeidsplassen er viktig, både av økonomiske årsaker og av trivselsårsaker. Mangfoldet starter allerede i den «kandidatpoolen» du skaper aller først i din rekrutteringsprosess, men det kan noen ganger være en utfordring å finne kandidater med varierte bakgrunner – de første hundre treffene du får på LinkedIn viser ofte ganske like profiler, og oftest må...