Manufacturing

Orange-Line

Emerging Roles in Manufacturing   |   Skills for the Future of Manufacturing   |   Most wanted Profiles

Nya roller inom tillverkning

Den snabba spridningen av ny teknologi förändrar just nu radikalt roller inom tillverkningssektorn
och kommer att fortsätta göra det.
Trots avsaknaden av en uttömmande lista över nya roller som kommer att prägla framtidens
arbetsmarknad, visar följande exempel att tillkomsten av Industry 4.0 inte bara ökar vikten av
befintliga tillverkningsroller såsom Lean-chefer, utan att denna omställning också leder till
uppkomsten av helt nya roller såsom experter på samarbetande robotar och industriella
stordataforskare. Det är därför absolut nödvändigt att utbildningsleverantörer säkerställer att
arbetstagare är förberedda på nya – och i allt större grad eftersökta – roller som just nu tillkommer
på arbetsmarknaden. Företag bör därmed också vara uppmärksamma på vilka möjligheter det
finns för nuvarande anställda att ta sig an nya eller utvidgade roller inom organisationen och bör
tillhandahålla utbildning och utbildningsprogram åt personalen som syftar till att stödja en sådan
övergång.
Nedan anges framtidens mest efterfrågade profilerna inom tillverkningssektorn:

manufacturing-(3)-39

1 Boston Consulting Group (2017). When Lean Meets Industry 4.0 Next Level Operational Excellence Retrieved from: https://www.bcg.com/publications/2017/lean-meets-industry-4.0.aspx

Romero D., Gaiardelli P., Powell D., Wuest T., Thürer M. (2018) Digital Lean Cyber-Physical Production Systems:
The Emergence of Digital Lean Manufacturing and the Significance of Digital Waste. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-99704-9_2

Fantini, P, Pinzone, M, Perini, S (2017). Jobs & Skills 4.0: Quale Evoluzione Per Professioni, Competenze E Formazione?. Osservatorio Industria 4.0 – School of Management – Politecnico di Milano.
https://www.osservatori.net/it_it/catalogsearch/result/index/?p=2&q=industria+4.0

Orange-Line

Kompetenser för framtidens tillverkning

Vilka nyckelkompetenser kommer att krävas för att lyckas inom tillverkningsbranschen?

Rekryteringsbranschen måste kunna möta utmaningarna relaterade till tillverkningssektorns nya
kompetenskrav. Denna attityd genomsyrar Future Manager, ett företag med blicken mot framtiden
som verkar inom tillverkningsbranschen.
World Manufacturing Forum har sammanställt en lista över framtidens tio mest eftertraktade
kompetenser:

WMF:s lista över framtidens tio mest eftertraktades kompetenser inom tillverkning

Pages-from-manufacturing-(3)
Orange-Line

De mest efterfrågade profilerna inom tillverkningssektorn

Processingenjör
Projektingenjör
Demand Planner
Produktionsingenjör

Underhållsingenjör
Kvalitetsingenjör
Logistikansvarig
Kundtjänstchef