Manufacturing

Orange-Line

Emerging Roles in Manufacturing   |   Skills for the Future of Manufacturing   |   Most wanted Profiles

Fremvoksende roller innen produksjon

Den raske spredningen av nye teknologier har skapt radikal endring og vil fortsette å forvandle roller innenfor produksjonssektoren.

Til tross for at vi ikke har en komplett liste over hvilke fremvoksende roller som vil prege fremtidens arbeidsmarked, viser følgende eksempler at starten på Industri 4.0 ikke bare bygger videre på eksisterende produksjonsroller, slik som LEAN-ledere, men fører også til opprettelsen av helt nye roller, slik som eksperter på samarbeidende roboter og industrielle Big Data-forskere. Det er derfor viktig at leverandører av utdanning og opplæring sikrer tilstrekkelig opplæring for å forberede de ansatte på nye roller som arbeidsmarkedet vil etterspørre i fremtiden. Selskaper skal likeledes vektlegge overgangsmuligheter for nåværende ansatte for å ta på seg nye eller utvidede roller i organisasjonen, og gi arbeidsstyrken nødvendig utdanning og opplæring med sikte på å understøtte en slik overgang.

Nedenfor finner du en liste over de fremste profilene som fremtidens produksjonssektor vil etterspørre:

manufacturing-(3)-39

1 Boston Consulting Group (2017). When Lean Meets Industry 4.0 Next Level Operational Excellence Retrieved from: https://www.bcg.com/publications/2017/lean-meets-industry-4.0.aspx

Romero D., Gaiardelli P., Powell D., Wuest T., Thürer M. (2018) Digital Lean Cyber-Physical Production Systems:
The Emergence of Digital Lean Manufacturing and the Significance of Digital Waste. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-99704-9_2

Fantini, P, Pinzone, M, Perini, S (2017). Jobs & Skills 4.0: Quale Evoluzione Per Professioni, Competenze E Formazione?. Osservatorio Industria 4.0 – School of Management – Politecnico di Milano.
https://www.osservatori.net/it_it/catalogsearch/result/index/?p=2&q=industria+4.0

Orange-Line

Ferdigheter for fremtidens produksjon

Hvilke nøkkelferdigheter må man ha for å lykkes innen produksjonsfeltet?

Rekrutteringsbransjen må vite hvordan de skal møte utfordringer tilknyttet fremvoksende ferdigheter i produksjonssektoren. Dette tankesettet kjennetegner Future Manager, et selskap som opererer innen produksjonsindustrien med et øye for fremtiden.

World Manufacturing Forum har introdusert en liste over de ti viktigste ferdighetene som vil kreves:

WMFs ti viktigste ferdigheter for fremtidens produksjon

Pages-from-manufacturing-(3)
Orange-Line

Mest ettersøkte profiler i produksjonssektoren

Prosessingeniør

Prosjektingeniør

Behovsplanlegger

Produksjonsingeniør

Vedlikeholdsingeniør

Kvalitetsingeniør

Logistikksjef

Kundeservicesjef