Manufacturing

Orange-Line

Emerging Roles in Manufacturing   |   Skills for the Future of Manufacturing   |   Most wanted Profiles

Fremspirende roller i produktionen

Den hurtige fremkomst af nye teknologier har radikalt ændret og vil fortsat ændre roller i produktionssektoren.

På trods af fraværet af en udtømmende liste over fremspirende roller, som vil karakterisere arbejdsmarkedet i fremtiden, viser følgende eksempler, at indtoget af Industri 4.0 ikke kun udvider de eksisterende produktionsroller, såsom lean-ledere, men også fører til oprettelsen af helt nye roller såsom eksperter i samarbejdende robotter og forskere i industrielle big data. Det er derfor bydende nødvendigt, at udbydere af uddannelse og træning sikrer træning på et passende niveau, så medarbejdere forberedes på fremspirende roller, der i stigende grad vil være påkrævede på arbejdsmarkedet. Virksomheder bør ligeledes fokusere på muligheder for at omskole nuværende medarbejdere til at påtage sig nye eller udvidede roller inden for organisationen, ved at tilbyde medarbejderne uddannelses- og træningsprogrammer, der er målrettet mod at støtte en sådan omskoling.

Herunder ses listen af topprofiler, som kræves i fremtidens produktionssektor:

manufacturing-(3)-39

1 Boston Consulting Group (2017). When Lean Meets Industry 4.0 Next Level Operational Excellence Retrieved from: https://www.bcg.com/publications/2017/lean-meets-industry-4.0.aspx

Romero D., Gaiardelli P., Powell D., Wuest T., Thürer M. (2018) Digital Lean Cyber-Physical Production Systems:
The Emergence of Digital Lean Manufacturing and the Significance of Digital Waste. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-99704-9_2

Fantini, P, Pinzone, M, Perini, S (2017). Jobs & Skills 4.0: Quale Evoluzione Per Professioni, Competenze E Formazione?. Osservatorio Industria 4.0 – School of Management – Politecnico di Milano.
https://www.osservatori.net/it_it/catalogsearch/result/index/?p=2&q=industria+4.0

Orange-Line

Færdigheder til fremtidens produktion

Hvilke vigtige færdigheder vil være påkrævet for at få succes på produktionsområdet?

Rekrutteringsbranchen er nødt til at vide, hvordan de skal håndtere de udfordringer, der er forbundet med de færdigheder, der vil blive behov for i produktionssektoren. Dette mindset karakteriserer Future Manager, en virksomhed, der arbejder i produktionsbranchen med et øje på fremtiden.

World Manufacturing Forum har introduceret en liste over de ti vigtigste færdigheder, der vil blive påkrævet:

WMF's vigtigste ti færdigheder til fremtidens produktion

Pages-from-manufacturing-(3)
Orange-Line

De mest ønskede profiler i produktionssektoren

Procestekniker

Projekttekniker

Efterspørgselsplanlægger

Produktionstekniker

Vedligeholdelsestekniker

Kvalitetstekniker

Forsyningskædeleder

Kundeserviceleder