HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Temporary Management

Tillfälliga chefer är temporärt utnämnda externa chefer som tillfälligt kan ta på sig ledningsuppgifter
vid brist på resurser, vid kompetensbrist eller i väntan på att en mer permanent chef ska tillträda.
Tillfälliga chefer är vanligtvis egenanställda chefer som anställs i syfte att anta en ansvarsposition
inom ett företag för specifikt projekt, att utföra en ledningsuppgift eller för att temporärt fylla en
ledig tjänst under en överenskommen tidsperiod. De betalas via faktura baserat på ett tidigare
överenskommet dagtraktamente. Tillfälliga chefers anställning upphör antingen efter en avtalad
tidsperiod, eller tidigare, om uppdraget som avtalats om har slutförts, såvida kontraktet inte
förlängs med nya uppdrag.
Tillfälliga chefer anställs ofta som linjechefer eller till program och inom projekt där de utför
strategiska eller viktiga operativa uppgifter.
Future Managers tillfälliga chefer är erfarna linjechefer med flerårig erfarenhet av ledande
befattningar inom företag. De kan därför hantera komplexa utmaningar i tillfälliga chefsbefattningar
mot bakgrund av deras framgångsrika karriärer som chefer. De har den kompetens som krävs för
att övertyga kunder, affärspartners och delägare och att hantera anställda under dem på ett
motiverande och resultatorienterat sätt.
Tillfälliga chefer tar på sig operativt ansvar för tillfälliga uppgifter och strategiska projekt i egenskap
av linjechefer eller projektledare i kundföretag.