HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Temporary Management

Midlertidig ledelse er en tidsbegrenset utnevnelse av eksterne ledere som kan påta seg kortsiktige lederroller på grunn av mangel på ressurser, nødvendig ekspertise eller for å fylle midlertidig ledige stillinger. Midlertidige ledere er vanligvis selvstendig næringsdrivende som ansettes for å ta ansvar for et spesifikt prosjekt eller lederoppgave, eller for å fylle en plutselig tom stilling i en avtalt periode. De fakturer for tjenestene sine til avtalte satser. Utnevnelsen til midlertidige leder slutter enten etter at den avtalte perioden er over eller tidligere hvis oppgaven i kontrakten er utført, hvis ikke kontrakten forlenges for nye oppgaver.

Midlertidige ledere ansettes ofte som linjeleder eller i programmer og prosjekter hvor de kan styre og implementere strategiske eller viktige operative oppgaver.

Future Managers midlertidige ledere er erfarne linjeledere med flere års erfaring fra lederansvar på første og andre nivå i flere selskaper. De kan derfor, på bakgrunn av sine vellykkede lederkarrierer, takle komplekse utfordringer som midlertidige ledere. De har evnene til å overbevise klienter, forretningspartnere og aksjonærer, og å lede medarbeidere på en motivert og resultatorientert måte.

Midlertidige ledere tar på seg operasjonelt ansvar for midlertidige oppgaver og strategiske prosjekter som linjeledere eller prosjektledere i klientselskaper.