HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Talent Acquisition

Talangförvärv går ut på att hitta, locka till sig och anställa kvalificerade kandidater baserat på
organisatoriska behov för att kunna möta rådande krav på arbetskraft.
Människor är den huvudsakliga drivkraften bakom alla företags framgång. Talangförvärv är därmed
en av de viktigaste uppgifterna, om inte den viktigaste uppgiften, inom varje företag.
Våra talangförvärvstjänster går ut på att hitta de bästa kandidaterna till företaget, samtidigt som vi
arbetar fram en lista på nya talanger att anställa vid behov, med stöd av en effektiv
varumärkesaktivitet: vi anser att varje företag bör utveckla goda varumärkesåtgärder för att locka
kandidater; företagets rykte är nyckeln till att locka till sig nya talanger.