FM

stödjer

Orange-Line

Jämställdhetsrapport

Immagine_EventoVilla3_short
Tringle

Jämställdhetsrapport 2018

Jämställdhet, global rekrytering och framtidens chefer: dessa ämnen behandlades under
presentationen av den "5:e årliga FMA-mångfaldsrapporten" som hölls 19 november 2018,
på den stämningsfulla platsen Villa Erba, i Cernobbio (Como).
Genom att dela framstående företagsledares erfarenheter och reflektioner kan FMR
konstruera en bild av den aktuella situationen och analysera hur temat behandlas i
affärsvärlden.

Tringle-2

Jämställdhetsrapport 2017

Syftet med forskningen är att ge en bild av italienska kandidaters beteenden och
uppfattningar, både vad gäller universitetskarriären och arbetslivet, och att jämföra
resultaten som erhållits bland den manliga befolkningen med den kvinnliga befolkningen

FMA_westin-01
Orange-Line

Charities We Support