HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM RPO

Vår expertis inom området RPO (Recruitment Process Outsourcing) bygger på att förse kunden
med anpassade lösningar som täcker kundens behov på bästa möjliga sätt, med hänsyn till
företagets kapacitet och budget, samtidigt som höga kvalitetskrav ställs på tjänsten och goda
resultat säkerställs.
Varje ärende kommer att behandlas av en specifik arbetsgrupp, inklusive en konsult som tillfälligt
kommer att nå en överenskommelse hos kunden med fokus på företagets kärnverksamhet.
Våra RPO-tjänster är uppdelade på ett optimalt sätt i tre kategorier:
 On-Demand RPO, för att kunna hantera snabba förändringar inom företaget. Våra konsulter
hjälper kunden, när nödvändigt, baserat på kundens behov;
 Funktionsbaserad RPO, för att kunna hantera specifika divisionsrelaterade förändringar och göra
det möjligt för kunden att täcka andra behov;
 Full RPO, för att hantera kundens hela rekryteringsverksamhet. Tjänsten ger också kunden själv
tillgång till en uppsättning funktioner som kunden kanske inte redan hade tillgång till.