HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM RPO

Vår ekspertise innen RPO (Recruitment Process Outsourcing)-feltet er basert på å levere tilpassede løsninger til klientene våre som dekker klientens behov på best mulig måte avhengig av selskapets kapasitet. Tjenesten overholder de strengeste kvalitetsstandardene og garanterer høy ytelse samtidig som kostnadene holdes nede.

Hver case følges av en egen arbeidsgruppe, inkludert en konsulent som vil fremforhandle en avtale ved klientens kontor med søkelys på selskapets kjernevirksomhet.

Våre RPO-tjenester kan deles i tre kategorier:

  • RPO On-Demand for åhåndtere store endringer i selskapet. Konsulentene våre vil hjelpe klienten når det er nødvendig i henhold til behovet;
  • Funksjonsbasert RPO for åhåndtere spesifikke divisjonsendringer og gjøre klienten i stand til å dekke andre behov;
  • Full RPO for åhåndtere hele rekrutteringsfunksjonen til klienten, og som gir klienten selv muligheter som klienten ikke allerede besitter.