HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Training

FM Trainings mål är att tillhandahålla utbildningslösningar för de ständigt föränderliga kraven på
den globala arbetsmarknaden. Med mer än tio års erfarenhet inom branschen kan FM Training leverera avancerade
utbildningslösningar som är snabba, innovativa och anpassade efter kundens behov samtidigt som
bästa resultat och högsta prestanda alltid eftersträvas.
Våra program inkluderar kurser, mästarutbildning och seminarier som erbjuds på olika nivåer
baserat på behoven hos företag som vill öka sitt humankapital, yrkesverksamma som vill
vidareutveckla sina färdigheter och nyutexaminerade som vill komma in på arbetsmarknaden på
bästa sätt.
Det metodiska
förfaringssätt som FM Training använder sig av består av en kombination av arbetsplatsutbildning
och Action Learning-metoder så att varje student får bekanta sig med specifika jobbkrav genom
praktisk erfarenhet.
Av detta skäl är våra utbildare några av de mest framgångsrika och erfarna yrkesutövarna inom
sina fält som verkligen kan ge professionell insikt och förmedla värdefulla erfarenheter till våra
elever.