HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Sourcing

En väsentlig del av den totala rekryteringsprocessen är "sourcing", vilket går ut på att identifiera och
locka till sig toppkandidater till nuvarande och framtida roller. Våra sourcingtjänster identifierar
kandidater med hjälp av innovativa researchstrategier, en grundlig marknadsanalys och personlig,
kreativ kommunikation med de främsta talangerna.
Vi tillhandahåller sourcing som en fristående tjänst åt våra kunder som vill optimera sin urvalsprocess
vad gäller aktiva och passiva kandidater som ska intervjuas för centrala roller, eller som vill bygga
talangpooler för att stödja sin långsiktiga anställningsstrategi.
Vår sourcinglösning inkluderar:
 Sourcing och pipelining av kandidater
 Branschspecialiserad sourcing
 Grundlig marknadsanalys
 Sammanställning av en lista över relevanta kandidater
 Kommunikation med kandidat/telefonintervjuer

Alla våra sourcingmodeller är skalbara, vilket innebär att ditt interna rekryteringsteam kan få hjälp som
är anpassad efter dina varierande behov.