HR Solutions

Worldwide

Orange-Line

FM Global Mobility-tjänster – Tvärkulturell utbildning

Vill du kunna effektivt hjälpa dina kandidater komma igång med sina nya internationella
uppdrag?
Internationella projekt är ofta komplexa, oavsett om de involverar omlokalisering av dina
anställda och deras familjer, rekrytering av en ny anställd från utlandet, utbildningen av en
utländsk filial eller förberedelser inför en specifik internationell affärssituation.
Future Manager stöder företag världen över på plats och online genom tvärkulturella
högteknologiska och kundorienterade lösningar.
På plats: Tvärkulturella klassrumsutbildningar för 140+ länder
Kompetens i ett världsomspännande nätverk av mer än 450 internationella coacher och
utbildare. Våra tvärkulturella klassrumsutbildningar, workshops och kurser med erfarna experter är
utformade för att tillhandahålla en djupgående förberedande förståelse för specifika kulturer.
Oavsett om du är intresserad av tvärkulturell förberedelseutbildning, internationell
teambuilding, global försäljning, förhandlingar utomlands eller någon annan internationell
affärsaktivitet, så besitter våra experter och utbildare expertkunskap om över 140 länder och
kulturer.
Online: tvärkulturella videor, eLearning-kurser, 24 timmars online-coaching för 140+
länder
Kompetens i ett världsomspännande nätverk av över 450 experter och coacher online.
Letar du efter en lösning som är tillgänglig dygnet runt var du än är? Vår partner
crossculture2go är en allomfattande marknadsplats för videor, eLearning-kurser och live
coaching-sessioner om affärskulturer runt om i världen. Vårt samarbete med crossculture2go
går ut på att tillhandahålla prisvärt och enkelt tvärkulturellt stöd – så att alla som arbetar med
eller förbereder sig på en utmanande internationell affärssituation kan få omedelbart stöd –
när som helst och var som helst.

Den anställdas upplevelse:

Hur omlokaliseringsupplevelsen och jobbprestandan påverkas

Snabb omställning

Förbered effektivt dina medarbetare på nya internationella uppdrag

Produktivitetsökning

Öka produktivitet och minska risken för utbrändhet i samband med omlokalisering

Stöd familjen

Öka chanserna att uppdraget blir framgångsrikt genom att erbjuda karriärövergångsstöd och coaching åt den medföljande partnern.

Mer engagemang

Minska sjukfrånvaro på grund av anpassningsutmaningar under det första året efter flytten.

Bättre kommunikation

Förbättra interaktioner mellan individer från olika kulturer i det personliga livet och i globala team.

Nöjd anställd

Förbättra hela omlokaliseringsupplevelsen och den anställdas välmående med hjälp av HR- insatser och omlokaliseringsstöd.