Bransjer

Orange-Line

Vår ekspertise dekker nesten alle sektorer

Tele
Tringle

Industrial &
Engineering

Automasjon
Bil
Avio / Rail
Materialkomponenter og bygninger
Kjemisk og prosessindustri
Elektriske, elektromekaniske, mekaniske komponenter
Ingeniørarbeid: maskiner og utstyr
Energi, olje og gass
Logistikk og forsyningskjede
Produsent og tekstil
Møbler og design

Misc3
Tringle

Informasjons-og kommunikasjonsteknologi

Programvare og maskinvaresystemer
Stor Data
Robotikk
Webplattform
Cybersikkerhet

Tringle-2

Finansielle tjenester

Bank
Forsikring
Administrasjon og økonomi
Skatt og revisjon

Fin
Tringle-2

Rådgivning

Lovlig
Facility Management
Ledelseskonsultering
Annonsering og nye medier
Eiendom
Markedsføring

Information Tech
Retail
Tringle

Retail & Consumer

Durable Goods
FMCG
GDO
Retail

Travel
Tringle

Reise

Hotellerie
Horeca
Air Lines
Sea Lines
Railways Lines

Tringle-2

Helsevesen

Bioteknologi
Medisinsk utstyr
Farmasøytisk

Health-Care