Orange-Line

GEC #8 Hvordan skape mangfold i kandidatutvalget?

Posted in

Author: Ida Brynildsen – Scandinavia FMA GEC Representative

Vi vet alle i dag at mangfold på arbeidsplassen er viktig, både av økonomiske årsaker og av trivselsårsaker. Mangfoldet starter allerede i den «kandidatpoolen» du skaper aller først i din rekrutteringsprosess, men det kan noen ganger være en utfordring å finne kandidater med varierte bakgrunner – de første hundre treffene du får på LinkedIn viser ofte ganske like profiler, og oftest må det noen andre verktøy og metoder til. Her er noen tips som kan være litt hjelp på veien når du ønsker å skape et så godt som mulig mangfold i din rekrutteringsprosess:

Aller først er det viktig å tenke på språket i stillingsannonsen. Hvordan beskrives rollen det skal rekrutteres til? Er språket nøytralt, slik at det appellerer til alle som faktisk kan gjøre jobben? I dag finnes det software som sjekker språket ditt, og markerer ord som ikke er kjønnsnøytrale (f.eks Textio and Gender Decoder)

Søk på språkkunnskaper på LinkedIn for å fange opp personer med annen etnisk bakgrunn.

LinkedIn har også et eget søkefelt for fornavn. Her kan du legge inn f.eks de 50 mest vanlige navnene (kvinne- eller mannsnavn, alt ettersom hva du ønsker å finne mer av). Tenk litt på hvilken aldersgruppe du vil fokusere på, og google deg fram til de mest brukte navnene for rett aldersgruppe.

Vær kreativ når det gjelder Keywords og grupper på Linkedin! Det finnes en mengde kvinnenettverk ( f.eks «Petro ladies club» og WiCy, women in cybersecurity).

Bruk ord som she/her/hun/henne dersom du ønsker å finne flere kvinner, eller he/his/han/ham for menn. Kombiner med stillingstittel eller andre relevante stikkord, samt lokasjon, og se hva google gir deg av svar.

Søk etter konferanser, samlinger og foreninger som representerer mangfold. Dette kan være LGBTQ-foreninger og lag, foreninger for personer med ulike handicap, veteranklubber osv. Både talerlister og medlemslister er interessante å kikke på.

Ta kontakt med «kildepersoner» som representerer den kategorien kandidat du gjerne skulle funnet flere av, og som du ser har stort nettverk. Vær ærlig og ydmyk og spør om de kjenner noen som kan passe til rollen – de aller fleste vil gjerne hjelpe til, og blir glade for å bli spurt!